Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιστροφή στα θρανία με υγεία!

 
Πρόσφατες αναρτήσεις

Παιδί & Υγεία

Govid 19

Βελτιώνοντας τον κόσμο μας!

Διαδικτυακός εκφοβισμός

Στις μέρες μας το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία καθώς και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μας. Σαφέστατα η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει, προϋποθέτει και την ορθή χρήση του.  Από την άλλη πλευρά όμως η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών, κάποιες φορές εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και ιδιαίτερα για τα παιδιά.  Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν τα σημερινά παιδιά είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying). Με τον όρο διαδικτυακός εκφοβισμός εννοούμε την οποιαδήποτε ενέργεια εκφοβισμού, επιθετικότητας, παρενόχλησης, αυταρχικής ή τρομοκρατικής συμπεριφοράς που γίνεται μέσω ψηφιακών συσκευών. Στην  ιστοσελίδα  υπάρχουν παιχνίδια, συμβουλές (για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς) και  πληροφορίες  για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο.  Δείτε σχετικά και το παρακάτω  ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς.

Διατροφικές συνήθειες μαθητών- Αποτελέσματα

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 47 της Ενότητας 4 (Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων) του  σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης τα αποτελέσματα του φύλλου εργασίας από την έρευνα- Διατροφικές συνήθειες των μαθητών στα διαλείμματα του σχολείου- αναπαρίστανται και γραφικά εδώ.